Tulevat konsertit

JUSSI RAITTISEN 80-VUOTISJUHLAKONSERTIT

Jus­si Rait­ti­sen syn­ty­mä­päi­viä juh­lis­te­taan ensi syk­sy­nä ”ROKATEN TIENI MEEN ‑juh­la­kon­ser­teil­la Hel­sin­gis­sä ja Hämeen­lin­nas­sa.

Osta liput

Jussi Raittinen juhlakonsertti
RAKASTAN SINUA ELÄMÄ - Forssan konsertti

Jori Otsa & Mah‘Orkka

MUISTOISSAMME GEORG OTS

RAKASTAN SINUA ELÄMÄ

PE 20.10.2023 klo 18:00
LA 21.10.2023 klo 16:00

Fors­san Työ­väen­ta­lo
Kaup­pa­ka­tu 17, Fors­sa

Kon­ser­tin käsi­kir­joi­tus Heik­ki Kahi­la, juon­ta­ja Tar­ja När­hi

Georg Ots lau­loi itsen­sä lukui­sien levy­tys­ten­sä kaut­ta suo­ma­lais­ten sydä­miin.

Jori Otsa & Mah‘Orkka esit­tä­vät legen­daa­ri­sen bari­to­nin unoh­tu­mat­to­mia ja kau­neim­pia iki­vih­rei­tä slaa­vi­lai­sin perin­ne­soit­ti­min.

Har­mo­ni­kan, pri­ma­ba­la­lai­kan ja kont­ra­bas­so­ba­la­lai­kan säes­tä­mät Ots-tul­kin­nat tuo­vat rakas­te­tun tai­tei­li­jan muis­ton todel­la lähel­le.

Liput 30 €

tai ovel­ta tun­tia ennen kon­ser­tin alkua.