Milana Misic – Käy Tanssimaan (CD)

14.90 

 1. Käy tanssimaan
 2. Epävireiset sydämet
 3. Kaikkialla
 4. Lauluni
 5. Tiet
 6. Kättes suojaan
 7. Yön äänet
 8. Valoa ikkunassa
 9. En vastaa jos soitat
 10. Lazzarella
 11. Toiset meistä
 12. Katkenneet kielet
 13. Yhden nuotin samba
 14. Yöllä yöllä
 15. Soittajapoika
 16. Älä kiusaa tee
 17. Pojat
Tuoteosasto

Kuvaus

Mila­na Misic on lau­la­ja, joka on vuo­sien var­rel­la esit­tä­nyt ja levyt­tä­nyt niin iskel­mää, viih­det­tä kuin pop-musiik­kia. Mila­nan ohjel­mis­to sopii niin tans­si­la­voil­le kuin suu­ril­le estra­deil­le. Hän esit­tää omien kap­pa­leit­ten­sa lisäk­si äitin­sä Lai­la Kin­nusen tun­ne­tuk­si teke­miä lau­lu­ja.

Mila­na on uran­sa aika­na osal­lis­tu­nut myös Suo­men Euro­vii­sui­hin (2011) kap­pa­leel­la Sydä­me­ni kak­si maa­ta. Lau­la­jat­ta­rel­ta on ilmes­ty­nyt usei­ta albu­me­ja, jois­ta Lai­la Kin­nusen musiik­kia ovat Lau­lum­me ja Valoa ikku­nas­sa sekä kokoel­ma Käy tans­si­maan. Lisäk­si Mila­na on jul­kais­sut mm. albu­min Vää­rää rak­kaut­ta, jon­ka tuot­ti Stra­to­va­riuk­sen­kin tuot­ta­ja­na toi­mi­nut Matias Kupiai­nen.

Syk­syl­lä 2013 Mila­na osal­lis­tui Syk­syn Sävel ‑kil­pai­luun (MTV3). Ohjel­man hyvän­te­ke­väi­syys­koh­tee­na oli Uusi Las­ten­sai­raa­la. Kap­pa­lee­naan Mila­nal­la oli Tie­dät­hän mis­tä mut löy­tää, jos­ta on jul­kais­tu sekä single ja musiik­ki­vi­deo.

Mila­na Misic ‑koti­si­vut: www.milanamisic.com