Remu – Andalusian Muistelot (CD)

20.00 

 1. Andalusian Muistelot
 2. Tuulia Tuu
 3. Paholainen
 4. Sininen Sävel
 5. Asserio
 6. Kaukaisen Kadun Kapinallinen
 7. Venetsialainen Kuvastin
 8. Perhonen
 9. Tango Pariisin
 10. Arabialainen
 11. Yö Ihmeellinen
Tuoteosasto

Kuvaus

Anda­lusian muis­te­lot on Remu Aal­to­sen stu­dio­al­bu­mi, joka jul­kais­tiin 27. syys­kuu­ta 2013 levy­mer­kil­lä AXR Music.[ Kap­pa­leis­sa yhdis­tel­lää, lati­na­lai­sa­me­rik­ka­lais­ta musiik­kia, tico-ticoa, sal­saa, fla­mencoa, iskel­mää ja roc­kia. Albu­min tuo­tan­to­joh­ta­ja Ilk­ka Vai­nio on kuvail­lut albu­min musiik­kia vaih­toeh­toi­ses­ti ”sha­maa­ni­roc­kik­si”, ja kita­ris­ti Hombre Lam­pi­nen on kuvail­lut sitä ”rosoi­sek­si, mut­ta tyy­lik­kääk­si”. Kap­pa­lees­ta ”Asse­rio” kuvat­tiin musiik­ki­vi­deo.

Albu­min nimi juon­taa juu­ren­sa Aal­to­sen van­han fanin yri­tyk­seen usut­taa hänet teke­mään albu­min nimel­tä ”Van­ha meri­mies muis­te­lee”. Anda­lusian muis­te­lot deby­toi Suo­men viral­li­sen lis­tan sijal­la 24, ja se pysyi lis­tal­la yhteen­sä 4 viik­koa.