Jori Otsa & Mah’Orkka – Georg, tule takaisin… (CD)

20.00 

 1. Kauniit muistot
 2. Unohtumaton ilta
 3. Syysunelmia
 4. Laulu virran rannalla
 5. Uudelleen jos luokses tulla voisin
 6. Moskovan valot
 7. Ilta Volgalla
 8. Katselen yli virran
 9. Puutarhan portilla
 10. Muuttuvat laulut
 11. Rakastan sinua, elämä
 12. On hetki

Kuvaus

Jori Otsa & Mah’Orkka – yhtye tul­kit­see legen­daa­ri­sen viro­lai­sen lau­la­jan Georg Otsin levy­lau­lu­jen upeim­pia ja kau­neim­pia iki­vih­rei­tä, sekä mui­ta unoh­tu­mat­to­mia slaa­vi­lai­sia sävel­miä ja oman kynän tuo­tok­sia venä­läi­sin perin­ne­soit­ti­min.
Orkes­te­ri on perus­tet­tu mar­ras­kuus­sa 2018 aja­tuk­se­na, että nämä unoh­tu­mat­to­mat lau­lut on tuo­ta­va pois pölyt­ty­neis­tä levy­hyl­lyis­tä elä­vi­nä lau­lui­na sin­ne min­ne ne todel­li­suu­des­sa kuu­lu­vat ja mis­sä kan­sa on, eli kan­san­kup­pi­loi­hin, pubei­hin, pie­niin tiloi­hin – mis­sä iki­nä ihmi­siä on.
Orkes­te­rin kah­ta aikai­sem­paa koko­pit­kää albu­mia on kii­tel­ty niin musiik­ki­toi­mit­ta­jien, krii­ti­koi­den kuin ylei­sön­kin tahol­ta yli gen­re­ra­jo­jen.

Kun mur­he val­taa mie­len tai onni hipai­see, saa tämä per­soo­nal­li­nen orkes­te­ri bala­laik­ko­jen, har­mo­ni­kan ja upean inten­sii­vi­sen lau­lun kera kuu­li­jan­sa kos­ket­ta­val­le aika­mat­kal­le men­nee­seen, jos­ta ei kai­hoa ja loh­tua puu­tu.

Jori Otsa & Mah’Orkka
Jori Otsa – lau­lu
Rolf Stors­jö – har­mo­nik­ka
Kari Har­tik­ka – pri­ma­ba­la­laik­ka
Turk­ka Wahlbäck – kont­ra­bas­so­ba­la­laik­ka

Jori Otsa & Mah’Orkka orkes­te­rin koti­si­vuil­le täs­tä