Jori Otsa & Mah’Orkka – St. Georg (CD)

20.00 

 1. Yksinäinen harmonikka
 2. Yön saapuessa
 3. Kirje Karjalaan
 4. Tuomen tarina
 5. Jos tulet vaimoksi minulle
 6. Yksin kuljen autiolla tiellä
 7. Valaistu ikkuna
 8. Kurjet
 9. Muistojen kultaiset ruusut
 10. Taas kaiken alkaisin uudestaan
 11. Valssi kanssasi
 12. Laulu Dnjeprille
 13. Tuntematon hauta
 14. Valssi nro 2

Kuvaus

Jori Otsa & Mah’Orkka – yhtye tul­kit­see legen­daa­ri­sen viro­lai­sen lau­la­jan Georg Otsin levy­lau­lu­jen upeim­pia ja kau­neim­pia iki­vih­rei­tä, sekä mui­ta unoh­tu­mat­to­mia slaa­vi­lai­sia sävel­miä ja oman kynän tuo­tok­sia venä­läi­sin perin­ne­soit­ti­min.
Orkes­te­ri on perus­tet­tu mar­ras­kuus­sa 2018 aja­tuk­se­na, että nämä unoh­tu­mat­to­mat lau­lut on tuo­ta­va pois pölyt­ty­neis­tä levy­hyl­lyis­tä elä­vi­nä lau­lui­na sin­ne min­ne ne todel­li­suu­des­sa kuu­lu­vat ja mis­sä kan­sa on, eli kan­san­kup­pi­loi­hin, pubei­hin, pie­niin tiloi­hin – mis­sä iki­nä ihmi­siä on.
Orkes­te­rin kah­ta aikai­sem­paa koko­pit­kää albu­mia on kii­tel­ty niin musiik­ki­toi­mit­ta­jien, krii­ti­koi­den kuin ylei­sön­kin tahol­ta yli gen­re­ra­jo­jen.

Kun mur­he val­taa mie­len tai onni hipai­see, saa tämä per­soo­nal­li­nen orkes­te­ri bala­laik­ko­jen, har­mo­ni­kan ja upean inten­sii­vi­sen lau­lun kera kuu­li­jan­sa kos­ket­ta­val­le aika­mat­kal­le men­nee­seen, jos­ta ei kai­hoa ja loh­tua puu­tu.

Jori Otsa & Mah’Orkka
Jori Otsa – lau­lu
Rolf Stors­jö – har­mo­nik­ka
Kari Har­tik­ka – pri­ma­ba­la­laik­ka
Turk­ka Wahlbäck – kont­ra­bas­so­ba­la­laik­ka

Jori Otsa & Mah’Orkka orkes­te­rin koti­si­vuil­le täs­tä